" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
16/05/2560

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

26/04/2560

SAR โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

16/05/2560

ดาวโหลดระเบียบโรงเรียนวัดโป่งม้อข้าว

26/02/2560

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

26/02/2559

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ
 
ภาพกิจกรรม
 

คาราวานวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558
4/011/2558

การเข้าค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
4/011/2558
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
29/07/2558
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2558
29-/05/255
ดูทั้งหมด
 
วีดีโอ
บรรยากาศการซ้อมวงดนตรีโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
29/07/2558
การแสดงมะโหน่ง
29/07/2558
บรรยากาศการประกวดร้องเพลง
29/07/2558

การแสดงโต้วาทีในงานวันภาษาไทษ ประจำปี 2558
29/07/255
8

ดูทั้งหมด
 
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก
 
 
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ดูทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุภาพ อินทุภูติ
 
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ