" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558
4/011/2558
การเข้าค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
4/011/2558
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
29/07/2558
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
29/07/2558
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2558
29/05/2558

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
28/05/2558

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2558
20/02/2558
บรรยากาศการสอบ NT
26/02/2558
กีฬากลุ่มโรงเรียนเครื่อข่าย ต.ท่านางงาม
20/02/2558
งานปีใหม่ประจำปี 2558
2/01/2558
บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
19/12/2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
04/12/2557

หมออนามัยมาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
28/11/2557

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่
ผอ.วิเชียร บัวกลอย
24/11/2557

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
14/11/2557

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวพร้อมรับ
คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบลมาประเมิน
26/08/2557
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/08/2557

งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
08/07/2557

งาน กศน. สัญจร ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 31/07/2557

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
29/07/2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไอศกรีมวอลล์มาจัดกิจกรรม
ให้กับทางโรงเรียน