" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

 

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจโรงเรียน

https://www.facebook.com/pages/รรวัดโป่งหม้อข้าว/822472527785996