" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศงานปีใหม่ ประจำปี 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจโรงเรียน

https://www.facebook.com/pages/รรวัดโป่งหม้อข้าว/822472527785996