" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา - กีฑา กลุ่มโรงเรียนเครื่อข่าย ต.ท่านางงาม
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจโรงเรียน

https://www.facebook.com/pages/รรวัดโป่งหม้อข้าว/822472527785996