" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ : 055-355014

แผนที่โรงเรียน :

ดูแผนที่ขนาดใหญ่