" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
  [16/07/2560] ประกาศเจตจำนง
  [16/05/2560] แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
  [26/04/2560]SAR โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตอนที่ 1
  [26/04/2560] SAR โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตอนที่ 2
  [26/04/2560] SAR โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตอนที่ 3
  [26/04/2560] SAR โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตอนที่ 4
  [16/05/2558] ระเบียบโรงเรียนวัดโป่งม้อข้าว