" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
06/11/2557 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวคว้า3เหรียญทองไปแข่งระดับภาค
   

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวได้เป็นตัวแทนไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จ.แพร่ 3 รายการ ดังนี้

1.แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.1-3

2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

3.การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6