" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
28/11/2557 ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
   

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว