" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
26/02/2558 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
   

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นอนุบาล และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม ที่เบอร์โทรศัทพ์โรงเรียน 055-355014