" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
วีดีโอ
บรรยากาศการซ้อมวงดนตรีโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
29/07/2558
การแสดงมะโหน่ง
29/07/2558
บรรยากาศการประกวดร้องเพลง
29/07/2558

การแสดงโต้วาทีในงานวันภาษาไทษ ประจำปี 2558
29/07/255
8

การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
04/12/2557

การแสดงงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
08/09/2558